I. ročník mezinárodního kongresu na téma CO2

17. května 2018

8 erudovaných speakerů, inspirativní prostředí, networking …

Generální partner

Innogy

Hlavní partner

Eccoone

Partneři

CP plus CP plus

Informace

GALERIE MÁNES

Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1

17. května 2018

8:30 registrace, 9:30 začátek, 19:00 ukončení

Akce je určena primárně odpovědným zástupcům měst a obcí, kteří hledají konkrétní řešení energetických úspor a řeší energetický management a s ním související témata. K účasti oslovujeme zároveň dodavatele nabízející efektivní a funkční rešení pro města a obce. Naším cílem je popularizace a zpřístupnění aktuálních technologií, představení odborníků a společností nabízejících efektivní řešení a zároveň způsoby financování, jinými slovy reálná a přehledná řešení „krok za krokem“. V rámci akce představíme konkrétní oblasti a rešení energetické neefektivity Porovnáme současnou situaci a potenciál úspor i ohnisek plýtvání v České republice. V rámci instalované „galerie rešení“ naživo ukážeme příklady inovativních technologií. Nabídneme interaktivní účastnický formát, konkrétní dotazy se tak stanou základem pro on-line platformu sdílení zkušeností a funkční praktická rešení. Akce se koná pod záštitou Hlavního města Prahy

Praha

Speakeři

Seznamte se s našimi přednášejícími ...

František Vašek

Senior Manager, Innovations and Sales Business Development, Innogy

Sdílená a čistá mobilita

Ing. Vladimír Sochor

ředitel odboru energetické účinnosti a úspor

Energeticky úsporné projekty ve veřejných budovách

Ing. Dan Jiránek

bývalý primátor Kladna a jednatel Svazu měst a obcí ČR

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.

ředitel ústavu výzkumu globálních změn AV ČR, v. v. i.

Biologická podstata vztahů mezi biosférou a globální změnou

Prof. Ing. Vladimír Mařík, Dr.Sc., dr.h.c.

ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

UCEEB, zástupce vedoucího RP2

Ing. Petr Spilka

SOFIS GRANT s.r.o.

prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc.

ČVUT fakulta dopravní, ústav dopravní telematiky

Městská mobilita – elektromobily

Program

8:30 – 9:30

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

  • Networking u ranní kávy
9:30

ZAHÁJENÍ KONFERENCE

  • Úvodní slovo Garanta konference
  • Prezentace Generálního partnera konference
10:00 – 11:20

LEGISLATIVA, ROZPOČTY MĚST A KONCEPCE ČR
Ing. Dan Jiránek, bývalý primátor Kladna a jednatel Svazu měst a obcí ČR
Ing. Petr Spilka, SOFIS GRANT s.r.o.

  • Investiční příležitosti obcí do úspor, ranking a investiční náročnost, ROI, dotace, financování, EPC
11:20 – 12:00

ÚSPORY CO2, PŘÍLEŽITOST PRO NOVOU ENERGETIKU, ŠANCE PRO SILNÉ LOKÁLNÍ VIZE
Ing. Jakub Maščuch Ph.D., UCEEB zástupce vedoucího RP2

12:00 – 13:00

OBĚD

13:00 – 13:40

FILOSOFIE SMART GRIDŮ, PRŮMYSL 4.0, METODY UMĚLÉ INTELIGENCE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ DAT Z ENERGETICKÉHO INTERNETU
Prof. Ing. Vladimír Mařík, Dr.Sc., dr.h.c., ředitel Českého institutu informatiky,robotiky a kybernetiky

13:40 - 14:20

ENERGETICKY ÚSPORNÉ PROJEKTY VE VEŘEJNÝCH BUDOUVÁCH
Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor

14:20 - 15:00

MĚSTSKÁ MOBILITA A ELEKTROMOBILY
Prof. Ing. Zdeněk Votruba, CSc., ČVUT fakulta dopravní, ústav dopravní telematiky

15:00 - 15:20

COFFEE BREAK

15:20 - 16:10

SDÍLENÁ A ČISTÁ MOBILITA
František Vašek, Senior Manager, Innovations and Sales Business Development, Innogy

16:10 - 17:00

BIOLOGICKÁ PODSTATA VZTAHŮ MEZI BIOSFÉROU A GLOBÁLNÍ ZMĚNOU
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel ústavu výzkumu globálních změn AV ČR, v. v. i.

17:00

UKONČENÍ OFICIÁLNÍ ČÁSTI PROGRAMU

  • Cocktail
  • Závěrečná diskuze
  • Gallery Walk & Networking
19:00

UKONČENÍ AKCE

  • Instalovaná „galerie řešení“ přístupná v průběhu celého dne s aktivními prezentacemi v průběhu coffee breaks a obědové přestávky

Registrace

© CO2 CONGRESS 2018