Speakeři

Seznamte se s našimi přednášejícími ...

Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr.h.c.mult.

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Doc. Ing. Lukáš Ferkl, PhD.

ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT


Ing. Dan Jiránek

bývalý primátor Kladna a jednatel Svazu měst a obcí ČR

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

95. rektor ČVUT v Praze


Prof. Ing. Vladimír Mařík, Dr.Sc., dr.h.c.

ředitel Českého institutu informatiky,robotiky a kybernetiky

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

UCEEB, zástupce vedoucího RP2


Ing. Petr Spilka

SOFIS GRANT s.r.o.

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek

děkan Fakulty dopravní ČVUT

Program


8:30 – 9:30
REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
• Networking u ranní kávy

9:30
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
• Úvodní slovo Garanta konference, zástupce ČVUT Praha
• Prezentace Generálního partnera konference

10:00 – 10:40
I. TÉMA: LEGISLATIVA, ROZPOČTY MĚST A KONCEPCE ČR
Ing. Dan Jiránek, bývalý primátor Kladna a jednatel Svazu měst a obcí ČR
Ing. Petr Spilka, SOFIS GRANT s.r.o
• Investiční příležitosti obcí do úspor, ranking a investiční náročnost, ROI, dotace,
financování, EPC

10:40 – 12:00
II. TÉMA: VEŘEJNÉ BUDOVY – VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ, VĚTRÁNÍ A ENERGETICKÉ STANDARDY, MANAGEMENT, POŽADAVKY
Doc. Ing. Lukáš Ferkl, PhD., ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., UCEEB, zástupce vedoucího RP2
• Rekuperace odpadního tepla
• Řízení spotřeb, měření a regulace
• Energetický management (monitoring => vyhodnocování => odhalení plýtvání => návrh opatření => řízení spotřeb, rekonstrukce, izolace)

12:00 – 13:00
OBĚD

13:00 – 14:40
III. TÉMA: NOVÉ TECHNOLOGIE
Prof. Ing. Vladimír Mařík, Dr.Sc., dr.h.c., ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky
Ing. Jakub Maščuch, Ph.D., UCEEB, zástupce vedoucího RP2
• Akumulace energie (optimalizace diagramu, ořez špiček, záloha, kvalita sítě, rozběhy)
• Decentralizovaná výroba energie, OZE, soběstačné obce
• Fungování distribuce
• Regulační energie, trh odchylek
• Demand side management (řízení spotřeby energií)
• Osvětlení (LED, úspory, chytré řízení, zabezpečení)

14:40 - 15:40
IV. TÉMA: MĚSTSKÁ MOBILITA – ELEKTROMOBILY
Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT
• Ekonomika provozu, využití, příklady
• Zajištění příkonu a připravenosti infrastruktury
• Modely využití pro osobní, sdílenou a veřejnou dopravu
• Příklad pořízení, provozu, financování (dojezdy, cyklus nabíjení, last mile, optimalizace využití pro business case lepší než spalovací auto)
• Příklady aut, typy nabíječek (domácí, semi-public, veřejné) a způsob provozování, zúčtování plateb, legislativa, licence

15:40 – 16:00
COFFEE BREAK

16:00 – 17:00
V. TÉMA: ZPRACOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ A VYUŽITÍ CO2
Ing. Dana Drábová, Ph.D., dr. h. c. mult., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
• Energetická bilance ČR
• Vize fungování energetiky v budoucnosti
• Energetická politika, mix zdrojů
• ČR ve světle klimatických balíčků, cílů Kyoto

17:00
UKONČENÍ OFICIÁLNÍ ČÁSTI PROGRAMU
• Cocktail
• Závěrečná diskuze
• Gallery Walk & Networking

19:00
UKONČENÍ AKCE
• Instalovaná „galerie řešení“ přístupná v průběhu celého dne s aktivními prezentacemi v průběhu coffee breaks a obědové přestávky

Registrace

Pro registrované vstup zdarma.

Kontaktujte nás

MYLAND solutions s.r.o.

Na Lysině 658/25
147 00 Praha 4

Adam Kotrba
obchodní činnost
+420 774 181 099
partners@co2congress.com

Ondřej Vosátka
produkce
+420 777 738 434
ondra@stars.cz

Jan Horsák
organizační a technické zázemí
+420 725 891 447
info@co2congress.com